Soltunet dagsenter holder til i naturskjønne omgivelser på Erdal på Askøy, hvor vi gir dagsentertilbud i tre bygg som alle ligger i nær tilknytning til hverandre. Fra dagsentrene har vi tilgang til fine turområder, og har blant annet gangavstand til Solsnes friluftsområde og Askøy Terapibad.

Vi skaper et trivelig og tilrettelagt miljø for voksne personer med utviklingshemming, samtidig som vi tilbyr timeavlastning for barn og unge.

Tjenestetilbud

Forvaltningsenheten fatter vedtak angående våre tjenester, og vi oppfyller disse gjennom tildeling. Dagsenteret har kapasitet til 55 personer og tilbyr individuelt tilpassede aktiviteter. Vi legger vekt på et tverrfaglig miljø med høy kompetanse og tilrettelegger for både individuell og gruppebasert aktivitet.

Vi har flere grupper som lager produkter for salg og vi har fast salatbar der personer i nærmiljøet kan komme og kjøpe lunsj. Dagsenteret har årsplan med aktiviteter, som åpent hus med marked for familie og venner, cafe og egen pepperkakeby.

Dagsenteraktiviteter

Vi bidrar til trivsel, mestring og utvikling gjennom mange ulike aktiviteter. Dagsentertilbudet strekker seg fra klokken 08.00 til 14.00, med tilpasninger for de som bor i foreldrehjem. Mål og ukeplaner utarbeides basert på individuelle behov og interesser.

Timeavlastning

På ettermiddager i hverdager og enkelte lørdager legges det til rette for fritidsaktiviteter for barn og unge med utviklingshemming. Dette tilbudet søker å gi avlastning til familier med spesielle behov. Tjenesten tilpasses den enkelte, med mål og planer basert på behov og interesser.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon og kontakt, benytt følgende telefonnumre:

Avdelingsleder Marita S. Fromreide: 45 72 88 10

Kontor dagsenter: 56 15 58 41

Fagansvarlig Camilla Lund: 47 78 85 53

Stjernegruppen: 56 15 58 27 / 40 90 99 63

Sansegruppen: 99 49 71 51

Solgruppen: 94 02 66 09

Hobbygruppen: 94 01 71 62

Leder for Soltunet dagsenter og avlastning er Irene Helland Vikøren 45 29 06 12

Back to top