Folkehelse og trivsel

Askøy kommunale bedriftsidrettslag er et tilbud til alle ansatte for å fremme folkehelse og skape trivsel. 

Laget tilbyr ulike aktiviteter som medlemmer kan delta på, og laget har et styre som er valgt av medlemmene.

Bli medlem

Inn- og utmelding i AKBIL utføres via vårt påmeldingsskjema.

Om Min idrett:

Min idrett er ditt personlige utgangspunkt i Norges Idrettsforbund (NIF) for å bruke idrettens medlemsdatabase. Akbil er medlem i NIF.
All informasjon sender vi ut via idretten.no, så husk å registrere deg her slik at du alltid er oppdatert. Her registrerer du deg bare en gang.

Skal du melde deg på aktiviteter, bruk påmeldingsskjema

Fra Min idrett kan du:
• Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
• Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
• Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
• Melde deg på og betale kurs - Melde deg inn i Akbil
• Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner / løp (ikke alle idretter)
• Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien

 

  

 

 

Back to top