Prisen for å være med i AKBIL er todelt.

  • Medlemskontingenten er 240 kroner i året. Det trekkes 20 kroner på lønnsslippen din hver måned hvis du er ansatt i Askøy kommune.
  • I tillegg kommer treningsavgiften for de aktivitetene du er med på.
  • Er du pensjonist, ufør eller går på Aap så betaler du kroner 240,- for medlemskontingent pluss treningsavgift.
  • Akbil sitt kontonummer: 6515 11 21394

Back to top