Innkalling til årsmøte i Askøy kommunale bedriftsidrettslag (AKBIL)

Årsmøte avholdes 21. mars 2023 klokken 15:30-16:30 i møtelokalet Lugaren

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 07 mars 2023, til

Les mer om årsberetning og saksliste
pdf 2023- Årsmøteinnkalling for AKBIL (296 KB)

 

Styremedlemmer i AKBIL

Leder: Marianne Serena Steen - Telefon 488 96 315

Kasserer: Cindy Elise Pedersen - Telefon 477 93 426

Nestleder: Kjersti Andersen - Telefon 970 51 740

Styremedlem: Grethe Nygaard - Telefon 952 90 364

Styremedlem: Hilde Kjeilen - Salomonsen Telefon 952 90 383

Styremedlem: Solveig Wiik - Telefon  468 31 171

Styremedlem: Tina Elizabeth Dale - Telefon 488 83 372


E-post: 

Medlemsinformasjon på
Facebook 

Askøy kommune sin side 

Det blir og lagt ut informasjon på Compilo - intranett

Back to top