Årsmøte i Askøy kommunale bedriftsidrettslag (AKBIL)

Årsmøte ble avholdt 13. mars 2024 klokken 15:30-17:00 på Frivilligsentralen.

Les mer om årsberetning og saksliste:
pdf Undertegnet årsmøte innkalling 13 mars 2024 (261 KB)

pdf Undertegnet årsmøteprotokoll for AKBIL 2024 (190 KB)

Styremedlemmer i AKBIL

Leder: Marianne Serena Steen - Telefon 488 96 315

Kasserer: Cindy Elise Pedersen - Telefon 412 26 493

Nestleder: Kjersti Andersen - Telefon 970 51 740

Styremedlem: Grethe Nygaard - Telefon 952 90 364

Styremedlem: Hilde Kjeilen - Salomonsen Telefon 952 90 383

Styremedlem: Solveig Wiik - Telefon  468 31 171

Styremedlem: Tina Elizabeth Dale - Telefon 488 83 372


E-post: 

Medlemsinformasjon på

Askøy kommune sin side 

Det blir og lagt ut informasjon på Compilo - intranett

Back to top