Hverdagsrehabilitering er et tilbud til hjemmeboende voksne og eldre som har behov for opptrening etter nylig sykdom, skade eller funksjonsfall. Det er fokus på selvstendighet og aktivitet som er viktig for helse, trivsel og livskvalitet.

Hverdagsrehabilitering bidrar til å bevare og styrke funksjonsnivå og helse gjennom å mestre aktiviteter som er viktig for den enkelte i sin hverdag. Tilbudet innebærer hverdagstrening, tilrettelegging og støtte til mestring av daglige aktiviteter. Brukers motivasjon er viktig.

Hverdagsrehabiliteringsteamet består av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. Rehabiliteringen foregår både i hjemmet og nærområdet over en periode på 4-6 uker, 3 ganger i uken.

Det gis vedtak på tjenesten. Tilbudet er gratis.

For informasjon på papir, last ned vår brosjyre: Brosjyre hverdagsrehabilitering

For å søke om tilbudet, bruk henvendelse for hverdagsrehabilitering.

Direktenummer: 408 06 198 / 409 18 049 / 952 90 374

Henvendelse kan også gjøres via andre helse- og omsorgstjenester.

 

 

Back to top