Aktivitetstilbud og hverdagsmestring

Dagsenter | Frisklivssentralen | Origo | Rehabilitering

Et tilbud til hjemmeboende voksne og eldre.

Dagsentertilbud for personer i alle aldre og funksjonsnivå

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud. Det betyr at du kan ta direkte kontakt selv, du trenger ikke henvisning.

Back to top