Ønsker du influensavaksine? Da har du flere muligheter. I år kan du også kombinere influensavaksine og koronavaksine. Da får du begge vaksinene, og slipper to turer.

Det er flere apotek på Askøy som tilbyr influensavaksine!

Ønsker du koronavaksine på apotek, så er det to apotek som tilbyr dette. De som har fastlege på Askøy kan få koronavaksine hos fastlegen sin samtidig med influensavaksinen.

Hvem bør ta influensavaksine?

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal òg få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år.
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsett immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, hiv, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (t.d. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndrom og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert andre steder)

Hvordan virker vaksinen?

 • Vaksinene lærer kroppen å forsvare seg mot influensavirus.
 • Vaksinene gis som én dose med sprøyte i armen.
 • Det tar 1-2 uker før vaksinene begynner å virke.

Etter vaksinasjon

 • Mange får litt vondt på stikkstedet og det kan bli litt rødt og hovent.
 • Enkelte får feber, vondt i musklene, føler seg litt syke eller utmattet.
 • Dette forsvinner av seg selv etter noen få dager.
 • Er du usikker på eventuelle plager etter vaksinering, ta kontakt med lege.

Back to top