Vaksine på apotek

Vi har avtale med to apotek på Askøy for den nye koronavaksinen:

Apotek 1 Kleppestø

Telefonnummer til apoteket: 56 15 10 90

Ravnanger apotek

Telefonnummer til apoteket: 56 14 30 00

Har du fastlege på Askøy?

Hvis du har fastlege på Askøy får du tilbud om koronavaksine der. Ring kontoret til fastlegen for time. Om du ønsker influensavaksine kan du også høre fastlegen din.

Har du fastlege andre steder enn på Askøy, kontakt Apotek 1 Kleppestø.

Andre med behov for oppfriskingsdose

Enkelte som er utenfor de gruppene som er anbefalt en ny oppfriskingsdose denne høsten, vil gjerne ha behov for, eller ønske om, oppfriskingsdose av andre årsaker. Dette kan være grunnet reise, studieopphold, familiær situasjon eller andre forhold. Hvis dette gjelder deg, ta kontakt med Apotek 1 Kleppestø for å få vaksinen.

Vi gjør fortløpende vurderinger på om vaksinasjonstilbudet er tilstrekkelig i forhold til etterspørsel. Vi oppfordrer de som har fastlege på øya å ta kontakt med fastlege for å få vaksinen.

Du kan lese mer om koronavaksine på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside.

Influensavaksine og koronavaksine på 1-2-3

Hvorfor ikke kombinere, og ta begge to når du kommer? Les mer om influensavaksine.

Vaksine mot koronavirus

Ny dose koronavaksine anbefales dersom du:

  • er 65 år eller eldre
  • bor på sykehjem
  • er mellom 18-64 år og tilhører en risikogruppe
  • eller er gravid

Med risikogruppe menes personer som har enkelte sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for å bli alvorlig syk av korona. Er du usikker på om du er i en risikogruppe, kan du lese mer på fhi.no eller spørre legen din.

Beskyttelsen du har oppnådd etter tidligere vaksinedoser eller gjennomgått sykdom vil avta over tid. FHI anbefaler derfor at de som er mest utsatt for alvorlig koronasykdom tar en ny dose før vintersesongen 23/24.

Kan vaksinen gis samtidig med andre vaksiner?

Ja, koronavaksinen kan gis samtidig med vanlig influensavaksine. Vaksinene gis i hver sin arm.

Hvor godt virker vaksinen?

Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Vaksinen beskytter ikke fullstendig mot å bli smittet eller smitte videre.

Har vaksinen bivirkninger?

Alle legemidler og vaksiner kan gi bivirkninger, men det er ikke alle som får det. De fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter vaksinasjon og er oftest milde til moderate og går over etter noen dager. Noen kan få kraftigere symptomer.

De vanligste bivirkningene er smerte og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, diaré, muskelsmerter, frysninger, utmattelse, leddsmerter og feber. Alvorlige bivirkninger er sjeldne.

Blant sjeldne bivirkninger er kraftige menstruasjonsblødninger, hjertemuskelbetennelse (myokarditt) og hjerteposebetennelse (perikarditt).

Helsemyndighetene har kontinuerlig overvåkning av mulige bivirkninger for alle vaksiner.

Back to top