All koronavaksinering på Askøy foregår nå på apotek.

Alle innbyggere i alderen 18-64, som selv ønsker oppfriskningsdose (dose 4), kan ta kontakt med et av apotekene i listen og få korona vaksinen der. Dette er helt frivillig.

Under finner du mer informasjon om vaksine fordelt på alder og livssituasjon. Her finner du også lenke til timebestilling for vaksine hos de apotekene som tilbyr dette på Askøy.

Les mer om koronasituasjonen, råd og tips på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside

loading...
Koronavaksine på apotek på Askøy

Vi har avtale med enkelte av apotekene på Askøy om koronavaksinering av innbyggere over 16 år.

Vil du ha vaksine må du kontakte ett av disse apotekene.

Apotekene tilbyr nå den nye, oppdaterte koronavaksinen.

Kort om tilbudet

 • Det MÅ gå minimum 4 måneder før du kan få påfyllingsdose
 • Tilbudet er for deg over 16 år, uavhengig av hvilken dose du skal ta.
 • Du må forholde deg til vaksinetypen apotekene har til en hver tid.
 • Det koster ingenting å ta vaksinen på apoteket.
 • Husk legitimasjon.
 • Merk: Alle under 30 år er anbefalt å ta Pfizer-vaksinen (Comirnaty)

Slik bestiller du time

Apotekene har ulike åpningstider og ulik kapasitet.

Behandling av korona med tabletter

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter.

Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk.

Det er viktig at behandlingen starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.

Les mer: Behandling av korona med tabletter

Ny oppdatert vaksine

Vi tilbyr nå oppdaterte vaksiner. Denne oppdaterte varianten benyttes kun til oppfriskningsdosene. For grunnvaksinering (dose 1 og 2), har apotekene tilgjengelig ordinær vaksine

Hvorfor ny vaksine?

Koronaviruset er under stadig endring og det vil være behov for å gjøre ytterligere tilpasninger av sammensetningen av koronavaksinene for å adressere eksisterende og fremtidige virusvarianter.

Folkehelseinstituttet anbefaler at målgruppene som nå anbefales ny oppfriskningsdose, tilbys den vaksinen som er tilgjengelig til enhver tid. Dette er grupper som i utgangspunktet har en høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp, og det er viktigere at de mottar en oppfriskingsdose, enn hvilken vaksine som tilbys.

Ny oppfriskningsdose for deg som er 75 år eller eldre

Folkehelseinstituttet anbefaler ny oppfriskingsdose for alle personer fra 75 år og oppover.

 • For de fleste blir den nye oppfriskingsdosen den fjerde vaksinedosen.
 • Er du over 75 år og har svekka immunforsvar, vil den nye oppfriskingsdosen bli din femte dose. Har du spørsmål kontakt fastlegen din.

Du kan få oppfriskingsdosen fire måneder etter du fikk forrige vaksinedose.

Har du hatt koronavirus, bør det gå minst tre uker fra du er frisk igjen til du får ny vaksinedose.

Slik bestiller du time

Ta kontakt med apotekene som vaksinerer for time. Se eget punkt i nedtrekksmenyen (over).

18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 og 64 år.

Vaksinering på apotek

Ta kontakt med apotekene som vaksinerer for time. Se eget punkt i nedtrekksmenyen hvilkeapoteker som tilbyr vaksinering (over).

Dokumentasjon for sykdom

Personer med alvorlig svekket immunforsvar eller alvorlig grunnsykdom (18-65 år), som ønsker dose 5, kan få dette mot å vise dokumentasjon, ett av følgende punkt:

 1. Legeerklæring (fastlege eller spesialist)
 2. Epikrise
 3. Resepter som viser bruk av medisiner relatert til sykdommen
 4. SMS med invitasjon fra kommunen

Hvem gjelder det?

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.
12-17 år - alvorlig svekket immunforsvar

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne (18-64):

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Bestille time

De over 16 år kan ta kontakt med apotekene (se eget punkt hvilke apotek som tilbyr vaksinering), er barnet under 12-15 år må du kontakte Kleppestø helsestasjon: 56 15 83 09.

Telefontid:

 • mandag - torsdag klokken 08.30-10.00 og 13.00-14.00.
 • Fredag klokken 08.30-10.00

Dokumentasjon

De som tilhører en risikogruppe, kan sannsynliggjøre at de tilhører denne ved å fremvise resepter, epikriser eller annen dokumentasjon fra sykehus eller fra egen lege.

Vaksine til gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder.

Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Bestille time

Ta kontakt med apotekene som vaksinerer for time. Se eget punkt i nedtrekksmenyen (over).

Vaksine til 16-17-åringer

Om tilbudet

 • Bør ta to doser med Pfizer (Comirnaty)
 • Det må gå 8-12 uker mellom dosene, men lege kan anbefale kortere intervall.
 • De som har hatt koronavirus blir bare anbefalt å ta én vaksinedose.
 • Personer som er født i 2004 og har fylt 18 år kan ta oppfriskingsdose 20 uker etter dose 2 om de ønsker det.

Viktig tilleggsinformasjon

Alle som ikke har fylt 16 år må ha skriftlig samtykke fra begge foresatte. Trykk her for å laste ned samtykkeskjema.

Samtykkeskjema

Barn og unge som er under 16 år, må ha samtykke fra begge foresatte. Det må dokumenteres dersom én forelder har foreldreansvaret alene, for eksempel skjermbilde av informasjon på "Skatteetaten":

 • Gå til skatteetaten.no
 • «Min side»
 • Logg inn
 • «Mine opplysninger»
 • «Se flere opplysninger fra Folkeregisteret»
 • «Familie»
 • «Barn»
 • Trykk på barnet det gjelder. Her kan du se foreldreansvar.
 • Ved foreldreansvar må det stå enten «Mor alene» eller «Far alene». Dersom det står «felles» MÅ begge foreldra samtykke.

Dette må fylles ut før du bestiller time

Det er barnevernstjenesten som skal samtykke til koronavaksine for barn som kommunen har omsorg for.

Samtykke til koronavaksine til barn under offentleg omsorg

Hvordan bestiller jeg time?

Ta kontakt med apotekene som vaksinerer for time. Se eget punkt i nedtrekksmenyen (over)

Vaksine til 12-15-åringer

12-15-åringer med alvorlig underliggende sykdom

 • Bør ta to doser med Pfizer (Comirnaty)
 • Det bør gå 8-12 uker mellom dosene, men lege kan anbefale kortere intervall.
 • De som har hatt koronavirus blir bare anbefalt å ta én vaksinedose.

Barn med alvorlig svekket immunforsvar blir anbefalt å ta tre doser. Intervallet mellom dose 2 og 3 skal være minimum 4 uker.

Øvrige 12-15-åringer

 • Kan få én eller to doser med Pfizer (Comirnaty) dersom foreldre/barnet selv ønsker det.
 • Det bør gå 8-12 uker mellom dosene.
 • Behovet for vaksinedoser er redusert for de som har hatt koronavirus.

Viktig tilleggsinformasjon

Slik bestiller du time

Ta kontakt med vaksinetelefonen vår 56 15 57 57. Åpningstider: mandag - fredag klokken 10.00-12.00.

Her kan du lese mer

Vaksine til 5-11-åringer

Vaksinasjon av barn er den enkelte sitt valg. Folkehelseinstituttet gir ikke en tydelig anbefaling om vaksinasjon av barn, fordi risikoen for alvorlig sykdom allerede er svært lav i denne aldersgruppa. Det er opp til hver familie å vurdere nytten utfra sin egen situasjon.

5-11-åringer med alvorlig underliggende sykdom:

 • Bør ta to doser med Pfizer (Comirnaty)
 • Det må gå 8-12 uker mellom dosene, men lege kan anbefale kortere intervall.

Barn med alvorlig svekket immunforsvar blir anbefalt å ta tre doser. Intervallet mellom dose 2 og 3 skal være minimum 4 uker.

Øvrige 5-11-åringer

 • Kan få en eller to doser med Pfizer (Comirnaty) dersom foreldre ønsker det.
 • Det bør gå 8-12 uker mellom dosene.
 • Vaksinen er mest aktuell for:
  • Barn med kroniske sykdommer (de samme som blir anbefalt å ta influensavaksinen)
  • Familier der barn har nær kontakt med personer som har særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til, eller oppholde seg i, land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenster enn i Norge, eller barn som av andre grunner er i en utsatt situasjon.
 • Behovet for vaksinedoser er redusert for de som har hatt koronavirus.

Viktig tilleggsinformasjon

 • Barn i denne aldersgruppa får egne barnedoser.
 • Begge foresatte må samtykke skriftlig til vaksine. Trykk her for å laste ned samtykkeskjema.
 • Alle under 16 år må ha følge av en foresatt på vaksinasjonsdagen. Den foresatte må ha med ID-kort.

Slik bestiller du time

Ta kontakt med Kleppestø helsestasjon på telefon 56 15 83 09. Åpningstider: mandag - torsdag klokken 08.30-10.00 og 13.00-14.00. Fredag klokken 08.30-10.00

Her kan du lese mer

Nuvaxovid

Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine og bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene.

Nuvaxovid er foreløpig kun godkjent for personer over 18 år og skal ikke benyttes til vaksinasjon av barn. For personer som av ulike årsaker ikke har ønsket å benytte seg av de vaksinene som til nå har vært tilgjengelige i koronavaksinasjonsprogrammet kan Nuvaxovid være et alternativ.

Personer som har startet, men ikke fullført vaksinasjonen med mRNA-vaksine fordi de har opplevd ubehagelige men forbigående ikke-alvorlige bivirkninger, og som på grunn av dette eller andre årsaker selv har valgt å avstå fra videre vaksinering, kan vurdere videre vaksinasjon med Nuvaxovid. Nuvaxovid kan bare erstatte doser som allerede er anbefalt den enkelte i koronavaksinasjonsprogrammet.

I tilfeller hvor personer er anbefalt å avstå fra videre vaksinasjon med mRNA-vaksine på grunn av mer alvorlige bivirkninger, bør det avklares med lege om vaksinasjon med Nuvaxovid kan være et alternativ.

Vaksinen kan gi bivirkninger. Symptomene er oftest milde til moderate og går over etter noen dager, men noen får kraftigere symptomer. Yngre personer får ofte litt kraftigere bivirkninger enn eldre. De vanligste bivirkningene er smerte på stikkstedet, tretthet, muskel- og leddsmerter, hodepine, uvelhetsfølelse, kvalme og oppkast.


Information in English

Vaccine against corona virus (FHI.no)

Coronavirus immunisation programme, information in English

Back to top