Miljøløftet

Fra oktober 2020 er kommunene Askøy, Alver, Bjørnafjorden, Øygarden og Bergen med i samarbeidet om Miljøløftet og Byvekstavtalen for Bergensområdet.

Målsetningen for Miljøløftet er bedre forhold for kollektivreisende, syklende og gående, og at tiltakene bidrar til målet om en nullvekst i personbiltrafikken i de kommende årene.

Tryggere veier, bedre kollektivtilbud, enklere å være syklist og fotgjenger.

Her kan du lese om de ulike planene og strategiene som legger føringer for Miljøløftet sitt arbeid på Askøy.

Den Europeiske mobilitetsuken | Sykle til jobben | Vintersykkelkampanje

Det er flere infrastruktur-prosjekter som har sitt utspring i Miljøløftet. Her finner du informasjon om prosjektene.

Back to top