Her møtes ungdom på tvers av kulturelle, sosiale og fritidsinteresser, og er gratis for ungdommer opp til 19 år. Ungflimmer består av en storsal med scene og backstage, musikkstudio, øvingslokaler, kunstrom, møtelokale, datalab og oppholdsrom.

Ungflimmer blir drevet av kulturarbeidere ansatt hos kulturavdelingen i Askøy kommune som har et tett samarbeid med ungdommer for å få best mulig kvalitet på aktivitetene som tilbys.
Tilbudet på Ungflimmer er f.o.m høsten 2020 noe begrenset med hensyn til smittevernregler.

Utenom egenstyrt aktivitet huser også Ungflimmer en rekke andre aktører:

Kommunale:

  • Mandagsklubben
  • Askøy kulturskole
  • Flere Farger Askøy

Private aktører:

  • Askøy Karateklubb – ungdomsparti
  • Bergen Freestyle
  • Askøy bokseklubb
  • Kom nærmere Askøy
  • Musikalhuset

Vi driver også annen sporadisk utleie (ikke konfirmasjoner, merkedager o. l)

Ansatte:

Pia Nilsen
Epost:

Pia har jobbet ved Ungflimmer i over 10 år og har en bakgrunn innen musikk- og teaterpedagogikk. Pia jobber også som skolemiljørådgiver i Askøy kommune. På Ungflimmer hjelper Pia blant annet ungdommene med å få organisert øvinger og aktiviteter, og har fokus på at ungdommene skal være med på å forme aktivitetene på Ungflimmer.

Kikkis Holmås
Epost:

Kikkis har studert kulturprosjektledelse og jobbet mye på det frie kulturfeltet. Utenom arbeidet på Ungflimmer jobber hun som inspisient og kulturprodusent. Hun har mye erfaring fra praktisk kulturproduksjon og hjelper gjerne ungdommene med å få opp arrangementer.

Kontakt:
Telefonene er betjent tirsdag, onsdag og torsdag. Send gjerne en sms om du ikke får svar:
+ 47 980 51 880
+ 47 56 15 81 58

Følg oss gjerne på Facebook

Ungflimmer Instagram

Back to top