Her møtes ungdom på tvers av kulturelle, sosiale og fritidsinteresser, og er gratis for ungdommer opp til 19 år. Ungflimmer består av en storsal med scene og backstage, musikkstudio, øvingslokaler, kunstrom, møtelokale, datalab og oppholdsrom.

Ungflimmer blir drevet av kulturarbeidere ansatt hos kulturavdelingen i Askøy kommune som har et tett samarbeid med ungdommer for å få best mulig kvalitet på aktivitetene som tilbys.

Utenom egenstyrt aktivitet huser også Ungflimmer en rekke andre aktører:

Kommunale:

  • Mandagsklubben
  • Askøy kulturskole
  • Flere Farger Askøy

Private aktører:

  • Askøy Karateklubb – ungdomsparti
  • Bergen Freestyle
  • Askøy bokseklubb
  • Kom nærmere Askøy
  • Musikalhuset

Vi driver også annen sporadisk utleie (ikke konfirmasjoner, merkedager o. l)

Ansatte:

Kikkis Holmås
Epost:

Kikkis har studert kulturprosjektledelse og jobbet mye på det frie kulturfeltet. Utenom arbeidet på Ungflimmer jobber hun som inspisient og kulturprodusent. Hun har mye erfaring fra praktisk kulturproduksjon og hjelper gjerne ungdommene med å få opp arrangementer.

Silje Søgnesand
Epost:

Silje har bakgrunn som musikk- og sangpedagog og har jobbet mye med ulike kunst- og kulturprosjekt. Hun har erfaring som musiker / sanger, og kan hjelpe ungdommer innenfor dette feltet. I tillegg til å jobbe på Ungflimmer er hun rådgiver i Askøy kulturskole.

Kontakt:
Telefonene er betjent tirsdag, onsdag og torsdag. Send gjerne en sms om du ikke får svar:
+ 47 970 51 880
+ 47 56 15 81 58

Følg oss gjerne på Facebook

Ungflimmer Instagram

Følg Ungflimmer på Snapchat: Ungflimmer Ungdomskultursenter

Back to top