Ungflimmer

Ungflimmer er et aktivt ungdomskultursenter som har hovedfokus på at ungdommer skal få utfolde seg kreativt og bygge kompetanse gjennom ulike kurs og aktiviteter.

Ungflimmer blir drevet av kulturarbeidere ansatt hos kulturavdelingen i Askøy kommune som har et tett samarbeid med ungdommer for å få best mulig kvalitet på aktivitetene som tilbys.

Back to top