For å behandle din søknad om plass i barnehage må Askøy kommune behandle personopplysninger om deg, barnet og andre foresatte du deler foreldreretten med.
Behandlingsansvarlig for denne behandlingen er Askøy kommune. Formålet med behandlingen er å tilby barnet plass i barnehage.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger er personvernforordningens artikkel 6, nr.1 bokstav e i Personopplysningsloven; at behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.

Askøy kommune er gjennom Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, pliktig til å sørge for samarbeid med foresatte. I det barnehageadministrative systemet som benyttes, eksisterer det allerede grunnleggende informasjon om ditt barn og dets foresatte. Dette er fødsels- og personnummer, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Personopplysninger

Det er viktig for både deg og oss at personopplysningene vi har registrert er så riktig som mulig.
Sektor barnehage henter personopplysninger fra Det sentrale folkeregisteret og dersom opplysninger om deg eller ditt barn er feil i folkeregisteret vil også vårt grunnlag være feil. Derfor er det viktig at du husker å endre dine registrerte opplysninger i folkeregisteret dersom du f.eks. flytter. Opplysningene du selv oppgir, vil bli brukt til å fatte vedtak ved tilbud om barnehageplass, og svaret vil bli tilsendt slik som dere har oppgitt i kontakts- og reservasjonsregisteret (f.eks. via Digipost, brevpost, eller Altinn). Det sjekkes jevnlig at opplysningene vi har registrert er riktig opp mot folkeregisteret, men dersom din endring ikke kan vente på neste oppdatering så kan du kontakte oss på og så vil vi oppdatere mot folkeregisteret med en gang.

Kommunen har plikt til å holde arkiv og derfor vil søknaden og vedtaket vil bli arkivert i henhold til Arkivlova.

Det er frivillig å søke om plass i barnehage, men dersom du ønsker plass for ditt barn må du sende inn søknad. Søk barnehageplass

Kontakt

Dersom du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger som skjer når du søker om plass for ditt barn i barnehage, kan du ringe 56 15 89 73 eller sende en epost til . Personvernombudet i Askøy kommune kan kontaktes på epost til

Dersom du mener behandlingen av personopplysninger i søknadsprosessen er ulovlig så setter vi pris på tilbakemelding om dette. Om vi ikke kan gi deg et godt nok svar på hvorfor behandlingen er som den er kan du også kontakte Datatilsynet.

Lenke til personvernforordningen: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Back to top