Feil på veilys fra og med 1. januar 2021:

Vi har inngått ny drift- og vedlikeholdsavtale på veilys som gjelder fra 1. januar 2021. Den nye entreprenøren er BKK Enotek as.

Ser du mørke lamper eller andre feil på lys, melder du fra til BKK. På lenken under står det instruksjoner for hvordan du melder inn feilen i kartet.

BKK vil sørge for at feilen blir utbedret.

Feil på veilys fra 1. januar 2021? Meld feil her

Ved akutte hendelser, ved fare for liv og helse, ring BKK sin vakttelefon. 905 58 000


Feil på og ved veiene

    • FiksGataMi.no er en landsdekkende tjeneste for å melde inn feil og problemer på og ved veiene.
    • Gå inn på nettstedet www.fiksgatami.no og rapporter problemer i ditt nærmiljø.
    • Nettsiden er selvforklarende og enkel å bruke.
    • Systemet sender feilmeldingen din videre til riktig mottaker.

Kontakt avdelingen

Overordnet kontakt med disse to tjenestene: Fagavdeling teknisk - Samferdsel

Back to top