logo sjoddien
Strusshamn kultursenter (Sjoddien)

 Strusshamn kultursenter skal være med å tilrettelegge for det lokale og regionale kulturlivet slik at kultursenteret kan være ledende innen kulturformidling og kulturnæring.


Strusshamn og Sjoddyfrabrikken, hva er historien bak?

Her er vi | Kontaktinformasjon

Sjoddien er i dag et levende kultur- og håndverksområde, der tradisjoner holdes i hevd og nye aktiviteter skapes.

I gjestehavnen er det strøm og vann på kaien. Sanitæranlegget sto ferdig høsten 2021, og har dusjer og vaskemaskin tilgjengelig for besøkende båter.

Strusshamn kultursenter har i dag gode lokaler for å arrangere selskap, foredrag, kurs, møter, ulike aktiviteter eller utstillinger.

Back to top