Strusshamn er en av de mest sentrale, og historisk kjente bygdene på Askøy.
Med sine tradisjoner, og gjennom rehabiliteringen av den industrihistoriske bygningsmassen til kulturbygg, er Strusshamn i dag et kulturområde for Askøysamfunnet og for hele Bergensregionen. Mange frivillige organisasjoner, kunstnere og bedrifter som ivaretar kultur- og håndverkstradisjoner, fremmer i dag Strusshamn som et levende kultur- og håndverksområde.

 


Andelslaget Aktivitetshuset Shoddyen

Andelslaget Aktivitetshuset Shoddyen (etablert i 1996), og da spesielt lagene Askøy museumslag, Askøy kystlag og Askøy husflidlag, har vært drivkraften i arbeidet med rehabiliteringen av de to bygningene Møllehuset og Pakkhuset. Dette arbeidet er gjennomført med idealisme og dugnadsinnsats av organisasjonene og enkeltpersoner. Man har også hatt god økonomiske støtte fra Askøy kommune, Hordaland fylkeskommune og private.

Flyfoto av havnen

Strusshamn kultursenter

Strusshamn kultursenter ble etablert i 2002 som en overbygning for organisasjonene i Strusshamn, fra Løen i nord til Strusshamn kirke i sør, og for å være en samlende enhet overfor brukere og besøkende til området. I januar 2011 overtok Askøy kommune Strusshamn kultursenter og har ansatt en daglig leder for å koordinere arbeidet med samordning av aktiviteter, felles utvikling, markedsføring og profilering av det unike som Strusshamn har å tilby. Med sine mange kvaliteter innen kultur, natur, variert bygningsmasse og historie, imponerer Strusshamn de fleste besøkende, og mange tilreisende ønsker å komme tilbake via landevei eller fra sjøsiden.
Det er viktig for Askøy kommune å legge til rette for at Strusshamn vil framstå som en kulturperle med verdier som vil gjøre godt for både kropp og sjel. I tiden framover vil en fokusere mer på utvikling av kulturaktiviteter, reiseliv og med å tilrettelegge forholdene for leietakere og besøkende til Strusshamn kultursenter. Strusshamn kultursenter er tildelt kr 900 000,- i prosjektmidler fra Hordaland fylkeskommune. Noen av målene i dette prosjektet er å arbeide med kunstnerisk nyskaping, lage møteplasser mellom kunst og publikum og kunstner og publikum, initiere til samarbeid mellom brukere, kommuner og fylket, arbeide med kulturformidling, og arbeide med tiltak som vil styrke Hordaland sin identitet og kystkultur gjennom utvikling og profilering av mangfoldet i Strusshamn kultursenter. Velkommen til å besøke et helt unikt sted på Askøy og i regionen!


Organisasjonen Strusshamn kultursenter

Strusshamn kultursenter ble etablert våren 2002 av de frivillige lagene tilknyttet aktivitetene i og rundt Sjoddien. 1. januar 2011 overtok Askøy kommune ved kulturavdelingen, driften og koordineringen av kulturaktivitetene tilknyttet kommunens bygningsmasse (Sjoddien) i Strusshamn. Brukere og leietakere i Sjoddien er representert i et brukerstyre.

Visjon

Visjon: «Kultur i kontrastenes havn» Strusshamn kultursenters grunnleggende verdier er Kvalitet, samhold og egenart.


Strusshamn kultursenters pulserende liv skal vises gjennom å være:
Levende – Et levende og synlig sted med mangfold, som aktiviserer ulike grupper. Et sted hvor historie blir levende og de ulike kulturmiljøene lever side om side.
Historisk – Et sted hvor historie er mulig å oppleve gjennom sted og bygninger, museumsbesøk, og innhold i kulturtilbud for lag og organisasjoner.
Skapende – Skaperevne og kreativitet skal prege Strusshamn kultursenter i alle ledd. Gode arbeidsforhold og godt samarbeid skal begeistre publikum og besøkende.

Strusshamn kultursenter skal være med å tilrettelegge for det lokale og regionale kulturlivet slik at kultursenteret kan være ledende innen kulturformidling og kulturnæring. – Samordne alle lag og aktiviteter i området med vekt på utvikling, samarbeid og markedsføring av Strusshamn kultursenter som en enhet. – Koordinere og bistå i formidling av kunnskap og opplevelse knyttet til lokal kultur. – Arbeide for å få satt i stand, vedlikeholde, bevare og videreutvikle kommunens bygningsmasse i området.

Back to top