Det starter alltid med en ide. En liten spire som vokser. Noen som deler sine drømmer.

På Follese er det rektor Rune og ildsjel Terje som har en drøm. Barnehagene på Ask og Tveit ser for seg nærmiljø der familiene skaper muligheter sammen. Det fins ungdommer som ønsker å utvikle nye, inkluderende møteplasser.

Det starter med små og store ideer. Fra barn og unge, voksne, eldre. Fra deg!

 

Bilde av barn som henger opp lapper på en tavle
Foto: Bjørn Tore Bystrøm

Vi i SoNoM tar utgangspunkt i hva du ønsker og hvilke styrker du har. Vi lager ikke en møteplass for deg, men er noen du kan kaste ball med. La oss finne ressursene i ditt nærmiljø - sammen!

Les om stedene og prosjektene vi samarbeider med:

loading...
Follese

Den gamle skolen / barnehagen på Follese blir et nytt inkluderende møtested for alle: Follese kultursenter. Follese skole er med på utviklingen av nærmiljøet. Rektor Rune Bråten forteller om prosessen:

"Det er mange engasjerte voksne i bygda, men vi har vel egentlig holdt de litt tilbake slik at barn og unge får komme med sine tanker. Vi har brukt en god del tid på skolen, og det har vært en viktig forutsetning for videre arbeid. Både prosjektforskerne, elevrådet og resten av elevene her har fått si sin mening, og alle meninger tas på alvor."

Høsten 2022 var SoNoMs fagteam med på å holde workshop på Follese. Her er bilde fra bygdemøtet:

Mange mennesker som ser opp mot en dame som snakker i mikrofon. Alle sitter i en gymsal og er gruppert rundt ulike bord.
Foto: Bjørn Tore Bystrøm

Vil du komme i kontakt med Follese kultursenter? Send en e-post til 

UNG sommer

Sommerkontoret samarbeider med Follese kultursenter om å opprette møteplasser og aktiviteter for ungdom gjennom sommeren. Sommerkontoret har vært bemannet av ungdom. På bildet under ser du Amalie, en av ungdommene ved Sommerkontoret, holde presentasjon.

 

Jente står fremfor en stor skjerm. Skjermen har bilde av barn som rekker opp hånden. Over bildet står teksten "vår visjon".
Foto: Magnus Mjømen

Leder i FOLK, Terje Lerø, forteller om samarbeidet i SoNoM:

"I samarbeidet har vi vært nysgjerrig på hverandres perspektiver og sammen prøvd å utvikle en modell for nærmiljøutvikling basert på mobilisering av innbyggernes ressurser. Vår erfaring er at det i prosjektet har vært en genuin åpenhet for hverandres perspektiver som har stimulert nyskapende prosesser til beste for bygda."

Askøy nord

Målet er å etablere en frivilligsentral nord på Askøy. Vi er i gang med å lete etter hvilke ressurser som finnes, og hva innbyggerne ønsker seg i en frivilligsentral.

Fagteamet i SoNoM har ledet en kveld med idemyldring, og har bistått i å hente inn tanker og ideer fra innbyggere.

Ask

I vårt nyoppstartede prosjekt samarbeider vi med Ask barnehage.

Vil du involvere deg? Kan du bidra med noe på Ask? Send en e-post til

Tveit

På Tveit er en inspirerende gruppe mennesker i gang med å samarbeide. November 2022 hadde fagteamet fra SoNoM informasjonsmøte og workshop for interesserte innbyggere. Marianne Pettersen forteller om resultatene etter første runde med idemyldring:

"Vi er alt 10 personer i en gruppe som vil møtes igjen og dra prosjektet videre. (…) Målet er å få til en samling innen kort tid, for å få dette ut til flere, arrangere en samling som kan knytte bånd og gjøre det lettere å bidra med det de er god på."

Les om siste samling på Tveit i denne artikkelen.

 sonom tveit fotolisbeth2

Foto: Lisbeth Marie Aasebø


Vil du involvere deg? Kan du bli med å utvikle nærmiljøet på Tveit? Send en e-post til  

  

Ble du inspirert? Har du gode ideer og trenger veiledning på hvordan du kan få med deg mennesker i ditt nærmiljø?

Ta kontakt med oss på e-post 

Back to top