Mappe Budsjett, økonomi, gebyrer og årsmelding

pdf Gebyrer og betalingssatser 2018 Vedtatt

pdf Årsmelding og årsregnskap 2017