Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Evaluering av systemarbeid PPT - microsoft forms Innhente evaluering knyttet til PPT sitt systemarbeid     Ansatt -
Forvaltning av virksomhetsarkitektur og behandlingsprotokoller i kommunen Forvalte virksomhetsarkitektur og GDPR i kommunen Epost, Fullt navn uten historikk Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Ansatt -
Valg av kommunestyre Gjennomføre nyvalg - registrere valglister og medlemmer av kommunestyret Adresser, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere,Folkevalgt Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven; skatteloven

Back to top