Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Følge med på elevenes læringsmiljø Følge med på at elevene har det trygt og godt på skolen     Elever -
Spørreundersøkelser, SurveyXact av Rambøll Få innspill og behovkartlegging av innbyggerne i kommunen Epost, Fødselsdato, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Tjenestemottaker,Innbyggere,Lag/organisasjoner,Beboer -

Back to top