Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Arbeids og gravetillatelse i kommunal veg- og gategrunn Behandle søknad og kontakte søker om utføring av arbeid på offentlig vei og gatetun. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Næringsliv,Lag/organisasjoner,Innbyggere N301 Arbeid på og ved veg Veglova §§ 32, 58
Arrangementer på kommunal grunn/parkeringsplasser Identifisere og kontakte søker om arrangementet Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Lag/organisasjoner,Næringsliv,Innbyggere Forskrift vegtrafikkloven
Borttauing Bestille borttauing av hensatte kjøretøy Fullt navn med historikk Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere Vegtrafikkloven §§ 17, 37
Dispensasjon fra byggegrense til offentlig veg Nødvendig for å innvilge/avslå søknad/klage om bygging, av konstruksjoner som kan være til hinder for en utvidelse av kommunal vei , og kontakte søker Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere Veglova,§§29 og 30 Forskrift om alminnelige regler om utbygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg.
Disponering av - kommunal veg- og gategrunn til arbeidsformål Behandling av søknad om disponering av offentlig vei og gatetun, og kontakte søker. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere N301 Arbeid på og ved veg Veglova § 57
Fartsdempende tiltak Behandle søknader fra innbyggerne om utføring av fartsdempende tiltak Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere Håndbok V128 fartsdempende tiltak
Feilmeldingstjeneste vei Behandling av feilmeldinger fra innbyggerne på vei Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere Allmennhetens interesse (veiene er trygg å ferdes på).
Feilmeldingstjeneste veilys Behandling av feilmeldinger fra innbyggerne på veilys Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere Allmennhetens interesse (veiene er trygg å ferdes på).
Ny avkjørsel fra kommunal veg Nødvendig for å innvilge/avslå søknad/klage om bygging, eller endring av avkjørsel av kommunal vei, og kontakte søker Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere Veglova, §§40 og 45 Forskrift om alminnelige regler om utbygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg.
Opprettelse av parkeringsplass for forflytningshemmede Kontakt med innmelder av behov for parkeringsplass for forflytningshemmede Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere -
Tiltak på trær i veiens forvaltningsareal Identifisere og kontakte søker Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere Vegloven § 57
Trafikkregulerende skilt Nødvendig for å innvilge/avslå søknader for trafikkregulerende skilt Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere Vegtrafikkloven §5 Trafikkregulerende skilt
Utstedelse av parkeringsbevis (HC-kort og HC-passasjekort) Registrerer og godkjenne/utstede bevis Adresser inkludert historikk, Barn, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Foresatte,Innbyggere,Barn Offentleglova Helse og omsorgstjenesteloven Ulike kommunale forskrifter Forvaltningsloven Kommuneloven
Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal veg Nødvendig for å innvilge/avslå søknad/klage om bygging, eller endring av avkjørsel av kommunal vei, og kontakte søker Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere Veglova, §§40 og 45 Forskrift om alminnelige regler om utbygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg.

Back to top