Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Registrere og behandle tilbudsdokumenter og kontraktsoppfølging Innkjøp av varer og tjenester i forbindelse med utbyggingsprosjekter. CV, Epost, Kursbevis, Organisatorisk tilhørighet, Sivilstand , Stillingskategori, Telefonnummer, Vitnemål Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Næringsliv,Oppdragstaker Anskaffelsesloven med tilhørende forskrifter.

Back to top