Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Behandle kundehenvendelser i kundemottak Gi informasjon til innbyggere og næringsliv, ta i mot informasjon fra innbyggere og næringsliv Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Tjenestemottaker,Innbyggere,Lag/organisasjoner,Næringsliv Forvaltningsloven, kommuneloven, offentlighetsloven
Klage på leieforhold i kommunal utleiebolig Forvaltning av leieforhold kommunale utleieboliger Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Beboer,Innbyggere,Lag/organisasjoner Husleiekontrakten
Tilgjengeliggjøre informasjon til innbyggere i Fiks Min kommune Tilgjengeliggjøre informasjon til innbyggere i Fiks Min kommune Adresser, Arbeidsforhold, Epost, Fagforeningstilhørighet, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Lønn, Stillingskategori, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere Kommuneloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven.

Back to top