Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Biblioteket: Utlån av medier, reservasjoner, purringer og faktura Administrering av utlån av bøker Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Lånehistorikk bibliotek, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Barn,Innbyggere Lov om folkebibliotek (§1 - §4)
Bruk av elektronisk skjema for innhenting av personopplysninger Innhenting av diverse personopplysninger via elektroniske skjema, blant annet: Endring av bankkontonummer, Oversikt over utdanning og yrkespraksis, Personopplysningsskjema for legehjemler, Personopplysningsskjema for stillinger uten ansiennitetsstige, Taushetsplikterklæring, Melding om ikke full avvikling av ferie, Full lønn 1. yrkesår lærere, Lønnsmelding, Lønnsmelding AH-/KF, Melding om foreldrepermisjon, Melding om koronarelatert fravær Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Lønn, Organisatorisk tilhørighet, Stillingskategori, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Ansatt,Folkevalgt,Innbyggere Arbeidsavtale, Skatteloven, Folketrygdloven
Gjennomføre politiske møter, samt gjennomføre politiske voteringer Registrere deltakere, innloggings-informasjon, sikre at rette personer har tilgang til rette møter og voteringer Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Ansatt Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Registrere styreverv for politikere og administrativ ledelse Registrering av styreverv Adresser, Bierverv, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Statsborgerskap, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Folkevalgt,Ansatt Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven
Skrive vedtak i saker som er behandlet politisk Skrive vedtak i saker som er behandlet politisk Adresser, Ektefelle/registrert partner, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Påleggstrekk, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav g - viktige allmenne interesser, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Næringsliv,Lag/organisasjoner,Innbyggere,Folkevalgt,Pårørende Kommuneloven Forvaltningsloven Offentligloven Arbeidsmiljøloven Barnehageloven Opplæringsloven Foreldelsesloven Helse og omsorgstjenesteloven Ulike kommunale forskrifter
Utvelgelse av valgmedarbeidere Gjennomføre nyvalg - registrere inn valgmedarbeidere Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere,Ansatt Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven, skatteloven
Valg av meddommere Valg av meddommere Adresser, Arbeidsforhold, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Stillingskategori, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven

Back to top