Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Arkivere Arkivere i henhold til arkivlov Adopsjon, Adresser, Adresser inkludert historikk, Alder , Arbeidsforhold, Barn, Betalingsinformasjon, Bierverv, CV, Disiplinærsak, Dødsdato, Ektefelle/registrert partner, Epost, Fagforeningstilhørighet, Falsk identitet, Foreldreansvar, Foresatte, Fraværshistorikk, Fullt navn med historikk, Fullt navn uten historikk, Fødested, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Identitetsgrunnlag, Inntekt, Klassegruppe skole, Kontaktopplysninger for dødsbo, Kursbevis, Lånehistorikk bibliotek, Læringsutfordringer, Lønn, Lønnshistorikk, Oppfølgingsplaner sykefravær, Oppholdsstatus, Oppsigelse fra ansatt, Organisasjon, Organisatorisk tilhørighet, Pensjonstidspunkt, Pensjonsvilkår, Permisjonshistorikk, Personlig brukerkonto, Politiattest, Politisk tilhørighet, Påleggstrekk, Pårørende, Registreringsstatus, Religion, Samisk språk, Sivilstand , Skattetrekk, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Sluttavtale, Stadfestet fremtidsfullmakt, Statsborgerskap, Stillingskategori, Suspensjon, Søknad, Telefonnummer, Tilknytning til Sametingets valgmantall, Utenlands identifikasjonsnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer, Vergemål, Vitnemål Artikkel 9. Bokstav f - rettskrav, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn, Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv, Ansatt, Beboer, Elever, Folkevalgt, Foresatte, Oppdragstaker, Pasient (bruker), Person med behov for utredning/dokumentasjon, Pårørende, Tjenestemottaker Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven
Behandle innsyn Gi mulighet for innsyn i kommunens dokumenter og rettighetsdokumentasjon Adopsjon, Adresser, Adresser inkludert historikk, Alder , Arbeidsforhold, Barn, Betalingsinformasjon, Bierverv, CV, Disiplinærsak, Dødsdato, Ektefelle/registrert partner, Epost, Fagforeningstilhørighet, Falsk identitet, Foreldreansvar, Foresatte, Fraværshistorikk, Fullt navn med historikk, Fullt navn uten historikk, Fødested, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, IP-adresse, Identitetsgrunnlag, Inntekt, Klassegruppe skole, Kontaktopplysninger for dødsbo, Kursbevis, Lånehistorikk bibliotek, Læringsutfordringer, Lønn, Lønnshistorikk, Oppfølgingsplaner sykefravær, Oppholdsstatus, Oppsigelse fra ansatt, Organisasjon, Organisatorisk tilhørighet, Pensjonstidspunkt, Pensjonsvilkår, Permisjonshistorikk, Personlig brukerkonto, Politiattest, Politisk tilhørighet, Påleggstrekk, Pårørende, Registreringsstatus, Religion, Samisk språk, Sivilstand , Skattetrekk, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Sluttavtale, Stadfestet fremtidsfullmakt, Statsborgerskap, Stillingskategori, Suspensjon, Søknad, Telefonnummer, Tilknytning til Sametingets valgmantall, Utenlands identifikasjonsnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer, Vergemål, Vitnemål Artikkel 9. Bokstav g - viktige allmenne interesser, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn, Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv, Ansatt, Beboer, Elever, Folkevalgt, Foresatte, Oppdragstaker, Pasient (bruker), Person med behov for utredning/dokumentasjon, Pårørende, Tjenestemottaker Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven
Compilo - bruk av ansattes opplysninger i kvalitetssystemet Ansattes opplysninger fra HR/Økonomi brukes til å sortere ansatte til riktig organisasjonsenhet og leder. Epost Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Ansatt -
Ekspedere post Ekspedere post til mottaker Adopsjon, Adresser, Alder , Arbeidsforhold, Barn, Betalingsinformasjon, Bierverv, CV, Disiplinærsak, Dødsdato, Ektefelle/registrert partner, Epost, Fagforeningstilhørighet, Falsk identitet, Foreldreansvar, Foresatte, Fraværshistorikk, Fullt navn med historikk, Fullt navn uten historikk, Fødested, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Identitetsgrunnlag, Inntekt, Klassegruppe skole, Kontaktopplysninger for dødsbo, Kursbevis, Lånehistorikk bibliotek, Læringsutfordringer, Lønn, Lønnshistorikk, Oppfølgingsplaner sykefravær, Oppholdsstatus, Oppsigelse fra ansatt, Organisasjon, Organisatorisk tilhørighet, Pensjonstidspunkt, Pensjonsvilkår, Permisjonshistorikk, Personlig brukerkonto, Politiattest, Politisk tilhørighet, Påleggstrekk, Pårørende, Registreringsstatus, Religion, Samisk språk, Sivilstand , Skattetrekk, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Sluttavtale, Stadfestet fremtidsfullmakt, Statsborgerskap, Stillingskategori, Suspensjon, Søknad, Telefonnummer, Tilknytning til Sametingets valgmantall, Utenlands identifikasjonsnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer, Vergemål, Vitnemål Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav f - rettskrav Barn, Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv, Ansatt, Tjenestemottaker, Pårørende, Foresatte, Elever, Beboer, Folkevalgt, Oppdragstaker, Pasient (bruker), Person med behov for utredning/dokumentasjon Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven
Journalføre og kvalitetssikre Journalføre og kvalitetsikre i henhold til arkivlov og offentlighetslov Adopsjon, Adresser, Adresser inkludert historikk, Alder , Arbeidsforhold, Barn, Betalingsinformasjon, Bierverv, CV, Disiplinærsak, Dødsdato, Ektefelle/registrert partner, Epost, Fagforeningstilhørighet, Falsk identitet, Foreldreansvar, Foresatte, Fraværshistorikk, Fullt navn med historikk, Fullt navn uten historikk, Fødested, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Identitetsgrunnlag, Inntekt, Klassegruppe skole, Kontaktopplysninger for dødsbo, Kursbevis, Lånehistorikk bibliotek, Læringsutfordringer, Lønn, Lønnshistorikk, Oppfølgingsplaner sykefravær, Oppholdsstatus, Oppsigelse fra ansatt, Organisasjon, Organisatorisk tilhørighet, Pensjonstidspunkt, Pensjonsvilkår, Permisjonshistorikk, Personlig brukerkonto, Politiattest, Politisk tilhørighet, Påleggstrekk, Pårørende, Registreringsstatus, Religion, Samisk språk, Sivilstand , Skattetrekk, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Sluttavtale, Stadfestet fremtidsfullmakt, Statsborgerskap, Stillingskategori, Suspensjon, Søknad, Telefonnummer, Tilknytning til Sametingets valgmantall, Utenlands identifikasjonsnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer, Vergemål, Vitnemål Artikkel 9. Bokstav g - viktige allmenne interesser, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv, Barn, Ansatt, Beboer, Elever, Folkevalgt, Foresatte, Oppdragstaker, Pasient (bruker), Person med behov for utredning/dokumentasjon, Pårørende, Tjenestemottaker Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven
Registrere og behandle tilbudsdokumenter og kontraktsoppfølging Innkjøp av varer og tjenester i forbindelse med utbyggingsprosjekter. CV, Epost, Kursbevis, Organisatorisk tilhørighet, Sivilstand , Stillingskategori, Telefonnummer, Vitnemål Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Næringsliv, Oppdragstaker Anskaffelsesloven med tilhørende forskrifter.

Back to top