Ønsker du å arbeide som frivillig, eller ønsker du kontakt med frivillige tjenester? 


Her finner du en oversikt over tilbud i kommunen vår.

Bli Mentorfamilie!

Har du plass til ein ekstra person i livet ditt?
På nettsida til frivillig.no finn du meir informasjon om mentorfamilie

Besøksvenn - Røde Kors

Besøksvenn er eit tilbod for menneske som av ulike grunnar ønsker meir kontakt med andre menneske. Røde Kors Besøksvenner bidrar til å gjera kvardagen lettare for einsame i alle aldrar.
På nettsida til Røde Kors finn du meir informasjon om besøksvenn

Natteravnene

Natteravnene er namn på fleire norske, frivillige organisasjoner kor vaksne, edru mennesker i organisert form vandrar i by- og bydelsgater hovudsakeleg på kvelds- og nattetid i helgene. ... Natteravnene skal ikkje fungere som borgarvern eller eit «b-politi», og kan ikkje utøve nokon form for myndighet.
På Facebooksida til Natteravnene avd Askøy finn du meir informasjon

Askøy frivilligsentral

Frivillig.no er ei oppslagstavle for frivillige oppdrag. Vi gjer det enklare for frivillige organisasjonar å finna folk og enklare for folk å finna frivillige oppdrag. 

Back to top