Ettervern og alternative tilbud

Her finner du ulike aktiviteter og tilbud, rettet til deg som har behov for rehabilitering og ettervern. 
Målgruppen er tiltak og tjenester innen rus, psykisk helse og til deg som er tilbake etter fengselsopphold.

Her finn du en oversikt over tilbud som gir arbeidstrening, utdanning og sosial trening. 

Ønsker du å arbeide som frivillig, eller ønsker du kontakt med frivillige tjenester? 
Her finner du en oversikt over tilbud i kommunen vår.

Her finner du en oversikt over landsdekkende tilbud.

Her er en oversikt over aktiviteter og tilbud i Bergen, som er tilgjengelig for alle.

Her finn du oversikt over tilbud og tjenester til deg over 60 år i Askøy kommune.

Hvis det er noen tiltak vi har glemt, eller informasjon som ikke lengre er korrekt send oss en melding

Back to top