Reglement og retningslinjer

Delegasjonsreglement | Etisk standard | Pressereglement | Regler for godtgjørelse | Økonomireglement

Overordnede prinsippene for forvaltningen av kommunens eierposisjoner.

Regler for saksbehandling i folkevalgte organ.

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 

Gjelder for folkevalgte, ledere og ansatte

Hvordan Askøy kommune skal formidle informasjon og viktige saker

Retningslinjer for godtgjørelser til våre folkevalgte

Back to top