Frisklivssentralen Askøy

Frisklivssentralen har som målsetting å fremme helse og forebygge sykdom. Gjennom gruppetilbud og individuell veiledning gir vi deg støtte til å endre levevaner, komme i gang med fysisk aktivitet og å mestre hverdagen bedre.

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud, som betyr at du kan ta direkte kontakt selv, du trenger ikke henvisning.

Våre tilbud passer for deg som ønsker å styrke din helse, endre levevaner eller lære å leve med helseutfordringer og andre belastninger i livet.

Lyst til å bevege deg litt på egenhånd? Invitere jobbkollegaer til en aktiv pause? Her finner du tips til gode bevegelser du kan gjøre på egenhånd eller sammen med andre.

Back to top