VeiarbeidskiltVeien skal rustes opp fra krysset ved hus nr. 12 og ca. 60 m nedover mot neste kryss. Veikanten og svake parti skal forsterkes, veigrøften skal utbedres og støpekant skal settes opp. Når dette er utført, asfalteres strekningen.

  • Arbeidet vil starte 27. september og forventes ferdigstilt i løpet av fredag 13.11.2020. 

I denne perioden vil veien bli stengt for gjennomkjøring på denne strekningen.  Bossbilen vil ikke komme frem, leveringsplass for dunker blir på samleplasser ved fylkesveien.  Utrykkingskjøretøy kan passere. Passering for større kjørtøy må avtales med entreprenøren. Det vil bli omkjøring via privat vei mellom nr. 13 og fylkesvei 562.  Dette vil bli skiltet. 

Berørte beboere blir varslet med SMS (se stiplet område i kart under). 

Ved spørsmål kontakt prosjektleder i Askøy kommune: Thorbjørn Pedersen tlf. 930 13 095 

 

Kart Vardleitevegen

 

 

Back to top