Det finnes flere digitale tilbud som kan være god hjelp til selvhjelp ved psykiske plager og vansker. Du vil finne mange nettsteder hvis du søker, men her er noen av de vi anbefaler.

Selvhjelpsprogrammer på nett

Selvhjelpsverktøy ved psykiske plager, Helsenorge

Tankevirus

Bli trygg på å presentere foran klassen med UngSpotlight — Ung.no

Nettsider med nyttig informasjon og hjelp

Foreldrehverdag.no

Hjelpetelefoner og chat

Mental helses hjelpetelefon 116 123

Alarmtelefonen barn og unge 116 111

Kirkens SOS 224 00 040

Anonyme alkoholikere 911 77 770

snakkommobbing.no

sidetmedord.no

Støtte til pårørende

A-larm - støtte til pårørende berørt av andres rusbruk

Back to top