På grunn av nye krav til universell utforming, og at nettstedet vårt skal være tilgjengelig for alle, kan vi ikke la alle kommunestyremøter vi har sendt ligge ute. Vi har ikke kapasitet til å tekste disse i sin helhet, derfor kan de ikke ligge ute.

Lurer du på hva som ble vedtatt i de ulike sakene som har vært behandlet, se møteprotokollen: Les mer om politiske vedtak

Se siste kommunestyremøte

Del 1

Del 2

Back to top