På grunn av nye krav til universell utforming, og at nettstedet vårt skal være tilgjengelig for alle, kan vi ikke la alle kommunestyremøter vi har sendt ligge ute. Vi har ikke kapasitet til å tekste disse i sin helhet, derfor kan de ikke ligge ute.

Lurer du på hva som ble vedtatt i de ulike sakene som har vært behandlet, se møteprotokollen: Les mer om politiske vedtak

Se siste kommunestyremøte

15. juni 2023 (del 2, etter møtet hadde vært lukket):

15. juni 2023 - før møtet ble lukket, forklaring for lukket møte: 

Back to top