Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Her finner du gjeldende gebyrer og prislister, og handlingsprogram og budsjett

Her finner du de nye gebyrsatsene for 2023

Back to top