Hanøy barnehagehar felles administrasjon med Ramsøy barnehage.

Kontakt kontor Hanøy

Kontakt kontor Ramsøy

Tlf. 98 90 77 90 / 56 15 53 65

56 15 86 44

Epost:

Epost:

Styrer

Susanne Langøy Dolvik

Epost:

Tlf.  Tlf. 98 90 77 90

TLF. 56 15 53 65 / 56 15 86 44

Assisterende styrer

Marianne Løland

Epost:

Tlf.  98 90 77 90

Tlf. 56 15 53 65 / 56 15 86 44

 

Back to top