20210701 104127 2Barn ser på høner

Base 2 er en småbarnsavdeling med 9 barn i alderen 1- 3 år.

Andrine Ingebrigtsen er baseleder på base 2. 

Telefon: 56 15 53 52

Mob: 970 51 739

 

Base 2 finner du i 2. etasje i hovedbygget

Back to top