På Storbarnsfløyen er vi høsten 2023  39 barn i alderen 2-6 år . Vi holder til på Saltkroken og Pepperdalen.


Leken er en overordnet aktivitet og væremåte i barnas liv og ligger i bunn og i alt vi gjør i barnehagen og på Storbarnsfløyen. Her møter barna voksne som er aktivt med og tilstede i lek og samspill, og er lyttende voksne som støtter og veileder dem. Vi er mye ute, går på tur hver uke og da gjerne i oppmerkede turløyper i skogen. Vi bruker også nærliggende naturområder som vår egen «gapahuk» for lek og kroppslig utfoldelse når vi er ute og på tur. Vi har også prosjektgrupper, filosofisamlinger og i tillegg språkgrupper hvor vi har språkleker, sanger og samtaler. Vi er bevisste på den gode hverdagssamtalen og på leken som arena for språkutvikling og den voksnes tilstedeværelse som deltaker, støtte og veileder.

 

 

IMG 7809 

Barn som sitter sammen rundt ett bål og steiker pinnebrød


Vi har fokus på at barna er del av en større gruppe det innebærer å ta hensyn, justere seg, ta de andres perspektiv m.m. Vi øver på å møte motstand og det å reagere hensiktsmessig og håndtere motstanden.


Hver fredag sender vi ut pedagogisk dokumentasjon med glimt fra våre opplevelser og erfaringer gjennom uken.

 

 

 

 

Telefon: 40 03 12 20 

Back to top