På småbarnsfløyen har vi denne høsten 25 barn i alderen 0 – 3 år og 9 ansatte. Vi holder til på Sukkertoppen og Kanelvingen.
Gjennom barnehagedagen veksler vi mellom å leke ute og inne. Vi har prosjektgrupper, sangsamlinger, filosofisamlinger og vi går på små turer i nærmiljøet. 

Vi har en lekende tilnærming til alt vi gjør i vårt pedagogiske arbeid; både i hverdagens små og store prosjekter, når vi går på tur eller i samlinger. For å kunne oppleve glede og mestring får barna møte et leke- og læringsmiljø som er tilpasset deres interesser og forutsetninger. Det er viktig for oss å verne om og respektere leken, så vi har fokus på nok tid til å leke og at det er plass for alle i leken. De voksne på fløyen er tett på i barnas lek og du finner de ofte sittende på gulvet der barna leker.

I arbeidet vårt med motorikk, bevegelse og sanselek legger vi vekt på toddler-leken - og at de yngste barna skal ha tid og rom til å være i bevegelse - både ute og inne.  Vi bruker fingarderoben som "gymsal" - og her legger vi til rette for bevegelse og sanselek  der vi blant annet balanserer på elvesteiner ,leker med baller og erteposer, kryper over og igjennom. Mye av sansestimuleringen skjer gjennom barnas egen nysgjerrighet og undring til verden omkring. Barna skal få tid til å eksperimentere og prøve selv - og utvikling skjer og erfaring gjøres gjennom å å få prøve og feile og prøve igjen. 

 20230925 094313To barn som leker med baller sammen

 


Hver fredag gir vi foreldre/foresatte ett lite innblikk i våre erfaringer og opplevelser i uken som har gått gjennom "Tilbakeblikket". 

 

 

Back to top