Ferie og fridagar

Ferie

Barnehagene har sommerstengt to uker i juli (uke 29 og 30). Barna skal ha minimum 3 ukers sammenhengende ferie, i tilknytning til de to stengte ukene. I tillegg skal de ha en uke valgfri ferie i tiden 1.mai til 1.september. Barnas fire sommerferieuker er betalingsfrie. Barnehagen vil be om at foreldrene oppgir ferietiden for sitt barn.

Femte ferieuke kan avvikles på barnehagens planleggingsdager. Barn som skal begynne på skolen må slutte i barnehagen innen 1.august. Barn som skal begynne på skolen, på SFO 1.august, eller av annen grunn sier opp plassen om sommeren, må ha avviklet 3 ukers ferie innen sluttdato 31.juli.

Planleggingsdager 2023-2024 

  • 11. september 2023
  • 10. november 2023
  • 26. januar 2024
  • 1. mars 2024
  • 10. mai 2024
     

Back to top