Ferie og fridagar

Ferie

Barnehagene har sommerstengt to uker i juli (uke 29 og 30). Barna skal ha minimum 3 ukers sammenhengende ferie, i tilknytning til de to stengte ukene. I tillegg skal de ha en uke valgfri ferie i tiden 1.mai til 1.september. Barnas fire sommerferieuker er betalingsfrie. Barnehagen vil be om at foreldrene oppgir ferietiden for sitt barn.

Femte ferieuke kan avvikles på barnehagens planleggingsdager. Barn som skal begynne på skolen må slutte i barnehagen innen 1.august. Barn som skal begynne på skolen, på SFO 1.august, eller av annen grunn sier opp plassen om sommeren, må ha avviklet 3 ukers ferie innen sluttdato 31.juli.

Planleggingsdagene for barnehageåret 21/22
 

Mandag 13.09.21
Fredag 05.11.21
Fredag 28.01.22
Fredag 18.03.22
Fredag 27.05.22

Back to top