Barn på bryggenBarn på bryggen

Ferie

Barnehagene har sommerstengt to uker i juli (uke 29 og 30). Barna skal ha minimum 3 ukers sammenhengende ferie, i tilknytning til de to stengte ukene. I tillegg skal de ha en uke valgfri ferie i tiden 1.mai til 1.september. Barnas fire sommerferieuker er betalingsfrie. Barnehagen vil be om at foreldrene oppgir ferietiden for sitt barn.

Femte ferieuke kan avvikles på barnehagens planleggingsdager. Barn som skal begynne på skolen må slutte i barnehagen innen 1.august. Barn som skal begynne på skolen, på SFO 1.august, eller av annen grunn sier opp plassen om sommeren, må ha avviklet 3 ukers ferie innen sluttdato 31.juli.

Planleggingsdagene for barnehageåret 23/24
 

Mandag 11.09.23
Fredag 10.11.23
Fredag 26.01.24
Fredag 19.04.24
Fredag 10.05.24

Back to top