Ferie og fridagar

Planleggingsdager for barnehageåret 2023/2024:

  • 11. september 
  • 10. november 
  • 26. januar 
  • 04.mars
  • 10. mai

Back to top