Tveit barnehage er en kommunal barnehage som ligger flott til med turområder, Tveitevannet, Tveit skole og Tveit kirke i umiddelbar nærhet.

Barnehagen har 4 avdelinger, 2 avdeling for 0 – 3 år og 2 avdelinger for 3 – 6 år. Vi har en flott skog på uteområdet som vi kaller «Klatreskogen». Her er gapahuk og bålplass, div klatretau og trær til å klatre i og busker til å gjemme seg under. Personalet samarbeider på hele huset og har gode rutiner for en trygg overgang fra liten til stor avdeling. Vi har et godt samarbeid med Tveit skole om overgang fra barnehage til skole med flere treffpunkt i løpet av det siste barnehageåret.

VÅRT MOTTO: TRYGGHET – LÆRING – GLEDE, der voksne er tilstede

Barnehagen er et sted der både barn og voksne trives, føler seg sett og hørt og får utfolde seg kreativt både inne og ute. Satsingsområdene våre er: Vennskap og tilhørighet, friluftsliv og kulturformidling gjennomeventyr og sang.

Barnehagen legger grunnlaget for en mobbefri oppvekst. Personalet er tilstede for barna i hverdagen og er opptatt av at barna skal oppleve vennskap og få gode relasjoner til andre barn og voksne. Alle barn skal oppleve at de er en viktig del av fellesskapet. Barna skal få bli kjent med seg selv og sine følelser og oppleve mestring på å være sammen og forholde seg til hverandre på en god måte.

I barnehagen er vi mye ute, går på tur i nærmiljøet og i naturen og barna får brukt kroppen i variert terreng. Barna får mestringsfølelse med aktiv bruk av hele kroppen. Vi gir barna et godt grunnlag for å ta vare på seg selv og sine omgivelser og barna får et bevisst forhold til bærekraftig utvikling.

Barnelitteratur er viktig, både for de gode opplevelsene og som språkstimulering i hverdagen. Barna bruker språket aktivt, og ved bruk av konkreter får barna delta i bøkenes historier.

I Tveit barnehage får:

  • Barna oppleve en arena der grunnlaget for livslang læring legges
  • Barna være trygge og utvikle god selvfølelse som gir dem mot til å ytre sine tanker og delta i et demokratisk samfunn
  • Barna oppleve å ha venner, og de får oppgaver og utfordringer som gir dem mestringsglede i hverdagen

I årsplanen kan du lese mer om våre satsingsområder og hvordan vi jobber for at barna skal oppleve en trygg hverdag med læring og glede.

Årsplanen vår:

 

Back to top