Vår visjon er «Alle er med», med fokus på inkludering og fellesskap. Dette vil vi jobbe med gjennom prosjektarbeid. Vi vil blant annet bruke musikk og lek som metode.

Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. (Rammeplanen)

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold. Hos oss skal barn og voksne inkluderes i barnehagens fellesskap, og ha like muligheter til å bli sett og hørt. Vi skal bygge vår virksomhet på likestilling og ikke-diskriminering.

I Kleppestø barnehage har vi et stort mangfold. Vi ser på dette mangfoldet som en naturlig del av hverdagen vår og ulikhetene som en berikelse for fellesskapet.

Back to top