Vi er en kommunal barnehage som ligger på Kleppestø. Det er kort vei til kunstgressbane, biblioteket, div. skoler og SFO. Ønsker vi å dra på lengre turer, har vi flere naturområder som Kolbeinsvarden, Dyrdalsfjellet, Bergheim og Brikafjellet.

I Kleppestø barnehage ser vi på barn som verdifulle, kompetente og sosiale mennesker. Barnehagen har et helhetlig læringssyn hvor læring skjer i samspill med omgivelsene. Hos oss ser vi på barna som kompetente og ser at gode relasjoner til både barn og voksne danner det beste grunnlaget for læring.

Vi er en barnehage som jobber med oppbygging og vedlikehold av relasjoner. Hos oss skal barna få oppleve gode og nære relasjoner. Her skal alle barn få oppleve at de mestrer og kan lykkes. På den måten kan barnet få tro på seg selv og få et positivt selvbilde.

Relasjonsarbeidet i barnehagen gir oss kunnskap om hvordan vi bygger opp mellommenneskelig trygghet. Slik skapes gode rammer for samspill preget av tillit, trygghet og trivsel.

Vi er organisert inn i småbarnsavdelinger, søskengruppe og storbarnsavdelinger. Ved å organisere avdelingene slik, kan vi imøtekomme ulike typer behov for både barn og foreldre

  • Småbarnsavdelinger, 0-3 år: Dovregubben og Trolltoget
  • Storbarnsavdelinger, 3- 6 år: Blåbærli og Tryllestaven
  • Aldersblandet avdeling, 0-6 år: Haugtussa

 

 Les mer om vår Barnehage i Årsplanen: 

 

Back to top