Barnehagen har et Samarbeidsutvalget (SU) som skal sikre samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Styrer skal sørge for at saker av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet skal forelegges SU. Utvalget består av representanter fra foreldre og personalet i likt antall, samt en representant fra eier. Styrer møter og har uttalerett. Barnehagens foreldreråd består av alle foreldre. Foreldreråd og SU er viktige samarbeidsorgan for å ivareta fellesinteresser i foreldregruppa, og sikre medvirkning i barnehagens arbeid.

Hanøy barnehage har felles administrasjon med Ramsøy barnehage og har et felles samarbeidsutvalg (SU).

Representanter i SU: 2022-2023

  

Trollstuen

Foreldrerepresentant

Renate de Cartier

Vara

Linn Amundsen 

Huldrestuen

Foreldrerepresentant

Isabelle Aasebø Nilsen

Vara

Anette Haugland

Ramsøy

Foreldrerepresentant og leder

Sonja Theodora Vågene

Vara

Carina Iselin Bruland

Ansatte representant

Trollstuen

Henriette Haraldsen

Epost:

Huldrestuen

Torill Tveit

Epost:

Ramsøy

Adina Solbakken

Epost:   

             

Politisk representant

Politisk representant

Stig Atle Abrahamsen

Epost:
Tlf. 90 55 70 78

Vara

Vibecke Eliassen

Epost:  

Tlf. 917 66 021

Back to top