210436222 127886076067967 7350099872831616071 nBarn balanserer på tauVaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. 

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

Barn trenger mye erfaring i å mestre, alene og sammen med andre. Gjennom året legger vi tilrette for varierte aktiviter inne og ute. Vi leker og øver på de grunnleggende grovmotoriske bevegelsene (krype, gå, hoppe, løpe m.m.). Motorikk er vår evne til å styre eller bruke kroppen i aktuelle bevegelsesløsninger. Gjennom å øve opp denne evnen skjer det motorisk læring hvor barna stadig utvikler nye ferdigheter som har med bevegelse og forflytning å gjøre. 

Sansemotorikk handler om samspillet mellom sansene og bevegelsesapparatet. Vi bruker sansene for å kunne utføre bevegelser, og vi bruker bevegelser for å kunne sanse. Vi lager sanseløyper ute, og her får barna kjenne, lukte og kanskje til og med smake.

Sang og bevegelse er en naturlig kombinasjon for barn. Her får de utfolde seg og bli kjent med kroppens muligheter og det musiske som bor i oss alle. Sang, dans, musikk, bevegelse og rytme er et godt utgangspunkt for mestring og sosialt fellesskap, og ikke minst så har det en helsebringende effekt.

Mat som pedagogisk verktøy

God mat er viktig for hele mennesket, og gjennom året vektlegger vi aktiv deltakelse i matlaging og til hvordan vi skal ha det sammen når vi inntar et måltid, inne eller ute. Sosialt gir kosthold og måltidsfelleskap barna mange positive erfaringer. Når barn lager mat og spiser sammen utvikler de sin sosiale kompetanse. Barn lærer å spise mer variert, blir tryggere og erfarer mestring, noe som gir positiv selvhevdelse. Under matlagingen og måltidet får barna gode muligheter til å hjelpe hverandre og vise empati. Når barna spiser sammen med andre, deles matglede, de lærer høflighet ved matbordet, og å forsyne seg med passelige store porsjoner. Denne prossesen utvides med barnas alder og kompetanse.

 

Back to top