Vi er en kommunal barnehage og ligger landlig til med marker, skog og sjø i umiddelbar nærhet. Vi har plass til ca 100 barn der avdelingene er inndelt etter alder. Vi har seks avdelinger der to og to avdelinger samarbeider for å sikre kjente voksne sammen med barna. Barnehagen innehar et eget bibliotek, lesehule ute, et eget atelier og vi har også egen ovn til å brenne leire.

Vår visjon: "Kreativitet og glede setter spor"

Slik jobber vi

Vi er er en Reggio Emilia inspirert barnehage der demokrati, likeverd, mangfold, dialog og fremtidstro har en viktig plass. Vi har et høyt fokus på kunst, kultur og kreativitet, og fremmer barnas egne tenkesett. Barna vil her møte faglig dyktige ansatte som har evnen til gode tilknytninger der omsorg er et sentralt element. Vi har et helhetlig læringssyn, der leken har en sentral plass. Vi jobber prosjektbasert der inspirasjonene er årets tema og utvalgt kunst.

Vi ser på barnet og mennesket som:

  • Sårbart, tillitsfullt og avhengig av sine omgivelser og samtidig kompetent til å mestre, forstå og delta i samspill med andre.
  • Meningsskapende med drivkraft til å danne egne teorier og uttrykke sin forståelse av tilværelsen
  • Aktiv aktør i egen læring, vekst og utvikling
  • Kreativt med indre drivkraft til å leke, forestille seg og utvikle nye ideer
  • Fremtidens viktigste ressurs som skal sikre et bærekraftig samfunn
  • Unikt med ulike forutsetninger og kompetanser
  • Likeverdig med autoritet i forhold til egne opplevelser og følelser

Årsplan 2023-2024

I årsplanen kan du lese mer om våre satsingsområder og hvordan vi jobber for en lekbasert tilnærming som utfolder skaperglede, undring og utforskertrang.

Årets tema er "drømmer og fantasier" og årets kunstner er Andy Goldsworthy

pdf Årsplan 2023 2024 (2.07 MB)

Back to top