Skip to main content

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, mens Statens vegvesen har ansvar for fylkesveiene.

                                                               

Hvem har ansvar for veien?

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier. Statens vegvesen har ansvar for fylkesveiene.

Se hvem hvem som har ansvar for veien i kartet.

Klikk på "vegreferanse" til høyre i bildet som kommer. Da får du fargeforklaring:

 • blå vei - fylkesvei
 • lys grønn - kommunal vei
 • mørk grønn - privat vei

Zoom i kartet for å finne den veien du søker, og se om det er privat, kommunal eller fylkesvei. Du kan også klikke på den aktuelle veien, og vil da få opp vegkategori som forklarer om det er fylkesvei, kommunal vei eller privat vei.

Kommunen har ansvar for å vedlikeholde kjørebane, sideområde, skråninger og dreneringssystem.

Oppgaver

 • Fjellsikring
 • Grøfterensk
 • Kosting og renhold
 • Rydding av vegetasjon
 • Oppmerking og skilting
 • Tømming av veisluk
 • Reparasjon av veidekke
 • Vintervedlikehold som brøyting og strøing

Sikt hindrende vegetasjon

Sikten må være god langs veier, fortau og gangveier (senere kalt vei). Dette for å unngå ulykker med enten biler, sykler eller fotgjengere. Målet er at alle skal se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger slik at et kjøretøy kan stoppe på en tredjedel av avstanden mellom barnet og kjøretøyet.

Videre skal fremkomsten ikke hindres av vegetasjon som vokser ut på veiens område. Større/høye kjøretøy har ofte problem på grunn av dette. Vegetasjon skal heller ikke skjule veimerking, veinavn- eller trafikkskilt eller belysning. Dersom eiendommen din grenser mot vei er det ditt ansvar å fjerne vegetasjonen som er til hinder.

Kommunen kan pålegge grunneier å klippe, beskjære eller flytte vegetasjon som skaper hindringer (se veileder under). Den enkelte grunneier vil først få en henstilling om å gjøre tiltak selv. Dersom pålegget ikke etterkommes kan kommunen selv sørge for nødvendig fjerning for grunneiers regning.

Se veileder fra Statens vegvesen om klipping av hekker og busker.


Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Relaterte tjenester/tjenesteområder