Skip to main content

Søknadsskjema for vei og transport, inkludert egenkontrollskjema for entreprenører ved graving i offentlig vei.

                                                               

Liste over skjema for vei og transport

Egenkontrollskjema - Entreprenørens egenkontroll ved graving i offentlig vei.

Gravetillatelse - Søknad om gravetillatelse i offentlig vei og gategrunn.

Søknad om ny-, utvidet eller endret bruk av avkjørsel mot kommunal vei

Dispensasjon fra byggegrense mot kommunal veg - Søknad om dispensasjon fra byggegrensen mot kommunal vei.

Kommunale kaier

Melding om bruk av kommunal kai

 • Bestilling av plass ved kommunale kaier.
 • Fartøy over 15 m lengde skal melde inn anløp til kommunale kaier.
 • Maksimal liggetid er 24 timer dersom ikke særskilt løyve er innhentet.
 • Skjemaet danner grunnlag for fakturering og rapporter til Bergen og omland havnevesen

Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Relaterte tjenester/tjenesteområder