Skip to main content

Hvem har ansvar for fylkesveier, kommunale veier og private veier på Askøy?

                                                               

Veivedlikehold på Askøy

Kommunen har ansvar for å brøyte og strø kommunale veier, gang-/sykkelveier og fortau, og for å holde de kommunale veiene så trafikksikre som mulig gjennom vinteren.

Hvem har ansvaret for hvilken vei?

På Askøy er det fylkesveier, kommunale veier og private veier. Her kan du lese mer om hvem som har ansvaret for veien:

Veivedlikehold og ansvar for veiene

Hvordan?

 • En oppsynsmann og en brøytevakt er i beredskap hele døgnet.
 • De vurderer vær- og føreforhold og kaller ut mannskap etter behov.

Prioritering av oppgavene

 1. Veier med busstrafikk
 2. Resterende veier
 3. Gang-/sykkelveier og fortau

Normalt vil brøyting og strøing av veinettet ta 4-6 timer. Ved større nedbørsmengde må man påregne noe lengre tid.

Ditt ansvar

 • Bruk sunn fornuft slik at vi alle er med å bidrar til god fremkommelighet.
 • Ikke parker slik at du står til hinder for brøytebilen og husk at brann- og bossbiler trenger minimum tre meter bredde for å komme frem.

Kontaktinformasjon

 • For kommunale veier kontakt Samferdsel 56 15 85 60 i tidsrommet klokken 07:00 - 15:00 på hverdager
 • Varslingstelefon på kvelds- og nattestid ved glatte veger: 53 00 04 60
 • For fylkesveier meld fra til Statens vegvesen via  kontakt oss, gjelder det trafikkfarlige situasjoner ring tlf. 175.

  Fant du det du lette etter?

  Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

  Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

  Relaterte tjenester/tjenesteområder