Gjennom kommunens karttjenester får du tilgang til oppdaterte kommunale data.

Kart


Planer

I planinnsyn får du tilgang til planer og dokumenter via kartet. I planregister finnes oversikt over de samme planer skjematisk fremstilt.


Bestille kartdata og eiendomsinformasjon

På Askøy kommune sitt E-torg kan du kjøpe digitale basiskart med eller uten 3D modell. Du kan også kjøpe digitalt arealplankart. Kartdata leveres i Sosi, Dxf, Dwg, Dgn og FileGbd. Du finner også mange nyttige produkter til byggesøknad, herunder kart og e-nabovarsel.

Du kan også bestille kart og eiendomsopplysninger gjennom tre ulike eksterne portaler. Portalene tilbyr de samme kommunale produkter.

  • Eplassen  Her kan du bestille meglerpakker, takstpakker, plankart og nabolister
  • E-torg       Her kan du bestille digitale kartdata, digitale plandata, eNabovarsel, 3D-modeller og eiendomsopplysninger
  • Infoland   Her kan du bestille digitale kartdata, nabovarsel og eiendomsopplysninger

For alle karttjenester gjelder følgende. Flyfoto er omtrentlige og har store avvik. Vann og avløpsdata må ikke brukes for graving uten påvisning fra ledningseier. Askøy kommune er ikke ansvarlig for feil bruk av kartet.


Kontakt avdelingen

Back to top