Gjennom kommunens karttjenester får du tilgang til oppdaterte kommunale data.

Kart


Planer

I arealplaner.no får du tilgang til all informasjon om alle arealplaner i Askøy kommune.


Bestille kartdata og eiendomsinformasjon

På Askøy kommune sitt E-torg kan du kjøpe digitale basiskart med eller uten 3D modell. Du kan også kjøpe digitalt arealplankart. Kartdata leveres i Sosi, Dxf, Dwg, Dgn og FileGbd. Du finner også mange nyttige produkter til byggesøknad, herunder kart og e-nabovarsel.

For alle karttjenester gjelder følgende. Flyfoto er omtrentlige og har store avvik. Vann og avløpsdata må ikke brukes for graving uten påvisning fra ledningseier. Askøy kommune er ikke ansvarlig for feil bruk av kartet.


Kontakt avdelingen

Back to top