Generell informasjon

  • For alle karttjenester gjelder følgende. Flyfoto er omtrentlige og har store avvik.
  • Vann og avløpsdata må ikke brukes for graving uten påvisning fra ledningseier.
  • Askøy kommune er ikke ansvarlig for feil bruk av kartet.

Kart til byggesøknad - selvbetjening


Kommunekart - Apper til smarttelefoner


Kart til byggesøknader, eiendomsopplysninger, nabolister med mer

  • Dersom du trenger hjelp til å skrive ut kart, eller trenger naboliste kan du få hjelp i kommunens kundetorg.
  • Dersom du vil kjøpe situasjonskart, matrikkelrapport, plankart, nabolister, ferdigattester med mer kan du gjøre hos ulike leverandører:

Planinnsyn


Bestill kart

  • Nettportal for bestilling av digitale grunnkart og digitale planer.
  • Data blir levert direkte fra kommunens originale kartbaser.
  • Kartdata leveres på Sosi, Dxf, Dwg, Dgn og FileGbd. Du kan også bestille ferdige 3D modeller av kartdata.
  • Priser oppgis i nettbutikken.

Gebyr


Kontakt avdelingen